Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kwidzyna Zarządzeniem nr 184/2020 z dnia 17 marca 2020 r. wprowadził zakazu sprzedaży na targowiskach znajdujących się na terenie Miasta Kwidzyna w związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19.

thumbnail of Zarządzenie Burmistrz Kwidzyn