W urzędzie Miasta i Gminy Prabuty został powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zarządzeniem nr 8/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. W związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiologiczną organizowanie spotkań z większą ilością osób nie jest wskazane. Wszystkie procedury oraz decyzje dot. koronawirusa wdrażane są na bieżąco i konsultowane telefonicznie bądź za pośrednictwem internetu. Kierownicy, Prezesi, Dyrektorzy jednostek pomocniczych lub współpracujących z urzędem mogą kontaktować się z Szefem Zespołu – Burmistrzem Miasta i Gminy Prabuty lub pracownikami urzędu telefonicznie albo przez pocztę elektroniczną.