Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia.
Każdego dnia pomagacie uczniom zdobywać nową wiedzę, inspirujecie ich do rozwijania pasji i talentów oraz przygotowujecie do wejścia w dorosłe życie.