Pożyczka OZE wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii w województwie pomorskim ze środków unijnych.

Z pożyczki mogą skorzystać przedsiębiorcy i inni inwestorzy, w tym instytucje chcące wybudować instalację OZE w celach komercyjnych (np. farmy fotowoltaiczne, biogazownie), jak i w celu oszczędności na kosztach energii elektrycznej i cieplnej (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory solarne, kotłownie na biomasę).

Warunki finansowe pożyczki OZE są bardzo korzystne (oprocentowanie stałe od 0,25% w skali roku, brak prowizji). Dodatkowo dla instalacji do 50kW wprowadzona została uproszczona forma aplikowania.

Szczegóły o możliwości pozyskania Pożyczki OZE można uzyskać na: https://pfp.gda.pl/aktualnosc-156-trwa_nabor_wnioskow_na_pozyczke_oze.html

Wsparcie w formie Pożyczki OZE dostępne jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.