„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty oraz Radni Rady Miejskiej w Prabutach.