W dniu 14 października 2020 roku na wyspie na jeziorze Sowica Inspektorzy Ochrony Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku wraz z przedstawicielami Wód Polskich, Urzędu Miasta i Gminy Prabuty i badacza stanowiska archeologicznego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dokonali oględzin grodziska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, wraz z reliktami umocnień w formie trzech fos, trzech wałów, z układem nawarstwień archeologicznych i konstrukcji kamiennych i przygrodowym zespołem osadniczym.

Oględzin dokonano w rok po zakończonych badaniach archeologicznych. Podczas ubiegłorocznych badań znaleziono materiał, który w 80 proc. pochodzi z okresu wczesnej epoki żelaza, w której powstał m.in. Biskupin. Dzięki temu odkryciu Prabuty zyskały obiekt archeologiczny, którego rola i funkcje nie zostały jeszcze naukowo potwierdzone. Podczas dzisiejszych oględzin przekazano wyniki badań radiowęglem (C14), które potwierdzają jedynie, że stanowisko było użytkowane w okresie od schyłku epoki brązu do wczesnej epoki żelaza. Oględziny grodziska są pierwszym etapem czynności administracyjnych do wpisania tego unikalnego obiektu do rejestru zabytków.

Mamy nadzieję, że ten najstarszy zabytek archeologiczny w regionie zostanie poddany dalszym badaniom przez archeologów z UKSW w Warszawie, które przyniosą nam sensacyjne odkrycia.

Dziękujemy OSP Kołodzieje za udostępnienie łodzi i przetransportowanie badaczy na wyspę.