Poniżej przedstawiamy zbiór podstawowych informacji dla obywateli Ukrainy.


Informacja_dla_rodziców_dzieci_z_Ukrainy_-_pl

Informacja_dla_studentów_i_naukowców_z_Ukrainy_-_pl

Informacja_dla_rodziców_dzieci_z_Ukrainy_-_ua

Informacja_dla_studentów_i_naukowców_z_Ukrainy_-_ua