25 września 2021 roku przy fontannie Rolanda w Prabutach. Start godzina14:00

 


REGULAMIN XII Biegu ulicznego Liwa Cup – Prabuty 2021

I. Cel

 • popularyzowanie biegania jako najprostszej formy ruchu
 • promocja Miasta i Gminy Prabuty
 • promocja Powiatu Kwidzyńskiego
 • promocja Województwa Pomorskiego

II. Organizatorzy i partnerzy

Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, Prabuckie Centrum Kultury i Sportu, Miejska Hala Sportowa w Prabutach,  Związek Harcerstwa Polskiego Szczep Prabuty.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Marek Szulc Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty

III. Termin i miejsce

25  września (sobota) 2021 roku, godzina 14.00.

Start i meta ul. Rynek (przy fontannie Rolanda) . Przebieralnie zostaną usytuowane na placu przy konkatedrze, 100 m. od miejsca startu. Biuro zawodów oraz przechowalnia rzeczy czynne od godziny 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2

IV. Program zawodów – kategorie wiekowe, dystanse

 • 14.00 – bieg przedszkolaków ”Skrzatów” – rocz. 2015 i mł. – dystans 400 m.
 • 14.15 – bieg dziewcząt rocznik 2013 – 2014 – dystans 400 m
 • 14.30 – bieg chłopców rocznik 2013 – 2014 – dystans 400 m
 • 14.45 – bieg dziewcząt rocznik 2011 – 2012 – dystans 800 m
 • 15.00 – bieg chłopców rocznik 2011 – 2012 – dystans 800 m
 • 15.15 – bieg dziewcząt rocznik 2009 – 2010 – dystans 1000 m
 • 15.30 – bieg chłopców rocznik 2009 – 2010 – dystans 1000 m
 • 15.45 – bieg dziewcząt rocznik 2007 – 2008 oraz 2003 – 2006 – dystans 1000 m
 • 16.00 – bieg chłopców rocznik 2007 – 2008 oraz 2003 – 2006 – dystans 2000 m
 • Dekoracja – 5 minut po zakończeniu biegu
 • 16.15 – bieg główny kobiet i mężczyzn – dystans ok. 5500 m /5 pętli ulicami Prabut, trasa płaska, nawierzchnia asfaltowa /

Kategorie wiekowe:

Kobiety:
open
K18 – 1992 – 2003
K30 – 1991 – 1972
K50 – 1971  i starsze

Mężczyźni:
open
M18 – 1992 – 2003
M30 – 1991 – 1982
M40 – 1981 – 1972
M50 – 1971 – 1962
M60 – 1961 i starsi

W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy urodzeni w roku 2003 i starsi! osoby urodzone w 2003 roku, ale w dniu zawodów będąc niepełnoletnimi, muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych

 • 17.15 – Dekoracja biegu głównego

V. Zgłoszenia

Zgłoszenia do biegu głównego przez internet na stronie www.elektronicznezapisy.pl oraz w dniu zawodów od godziny 11.00 do 15.30, zapisy dla dzieci w dniu zawodów od godziny 11.00 w biurze zawodów, kończą się 15 minut przed startem. W biegach dzieci obowiązują karteczki z imieniem nazwiskiem, rokiem urodzenia i nazwą szkoły lub klubu. W biegu głównym obowiązują numery startowe nadane przez organizatora.

VI. Opłaty

Opłata startowa za bieg główny wynosi: 40 zł. płatna na nr konta lub w biurze, w dniu zawodów. Z opłaty startowej zwolnione będą osoby zaangażowane w organizację imprezy. Opłaty proszę przesyłać na: Prabuckie Centrum Kultury i Sportu, 82-550 Prabuty, ul. Łąkowa 22
BS Prabuty 10 8319 0003 0002 0604 2000 0030 w dopisku: opłata startowa za „Liwa Cup” oraz Imię i Nazwisko

VII. Nagrody

W biegach dla dzieci – pierwsza trójka medale i drobne nagrody

W biegu głównym  – wszyscy, którzy ukończą bieg – pamiątkowe medale, pierwsze 120 osób w dniu zawodów, jeśli wystartuje więcej uczestników, pozostali otrzymają medale drogą pocztową.

Za pierwsze 3 miejsca w kategorii open i pierwsze 3 miejsca w kategoriach wiekowych nagrody finansowe: Mężczyźni, Kobiety (nagrody o tej samej wartości bez względu na płeć)

Open
I m – 600zł
II m – 500 zł
III m – 400 zł

W kategoriach wiekowych:
I m – 100 zł
II m – 70 zł
III m – 50 zł

Nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika mieszkających w gminie Prabuty oraz dla najstarszej zawodniczki i najstarszego uczestnika. Nagrody nie dublują się, za wyjątkiem wyżej wymienionych nagród rzeczowych.

VIII. pakiet startowy

W pakiecie startowym zawodnicy otrzymują pamiątkową koszulkę techniczną, napój izotoniczny i batonik.

IX. Postanowienia końcowe

 • startujemy bez przeciwwskazań, lekarskich
 • organizator zapewnia przebieralnie
 • organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy
 • ubezpieczenie należy do uczestników biegu
 • ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora
 • wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor biegów

Cała impreza pod hasłem „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu zawodów.

Kontakt:

Dyrektor biegu – Krzysztof Papis Tel. 607771288, e-mail halaprabuty@wp.pl  oraz sekretarz@prabuty.pl
Adres: Prabuckie Centrum Kultury i Sportu, 82-550 Prabuty, ul. Łąkowa 22

Źródło: http://www.pckis.pl/xii-bieg-uliczny-liwa-cup-prabuty-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=xii-bieg-uliczny-liwa-cup-prabuty-2021