Zgodnie z zarządzeniem nr 26/2019 z dnia 01.04.2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty ogłoszone zostały wybory na sołtysów w sołectwach w kadencji 2019 – 2023, które odbędą się według harmonogramu:

 1. Antonin – Kamienna – 23.04.2019 r. (wtorek) godz. 1700

 2. Rodowo – 23.04.2019 r. (wtorek) godz. 1900

 3. Gonty – 23.04.2019 r. (wtorek) godz. 1700

 4. Górowychy – 23.04.2019 r. (wtorek) godz. 1900

 5. Jakubowo – 23.04.2019 r. (wtorek) godz. 1700

 6. Obrzynowo – 23.04.2019 r. (wtorek) godz. 1900

 7. Laskowice – 23.04.2019 r. (wtorek) godz. 1700

 8. Szramowo – 23.04.2019 r. (wtorek) godz. 1900

 9. Julianowo – 24.04.2019 r. (środa) godz. 1700

 10. Stańkowo – 24.04.2019 r. (środa) godz. 1900

 11. Gdakowo – 24.04.2019 r. (środa) godz. 1600

 12. Sypanica – 24.04.2019 r. (środa) godz. 1800

 13. Pólko – 24.04.2019 r. (środa) godz. 1700

 14. Kołodzieje – 24.04.2019 r. (środa) godz. 1900

 15. Pilichowo – 24.04.2019 r. (środa) godz. 1700

 16. Trumiejki – 24.04.2019 r. (środa) godz. 1900

 17. Stary Kamień – 25.04.2019 r. (czwartek) godz. 1700

 18. Grodziec – 25.04.2019 r. (czwartek) godz. 1700

 19. Raniewo – Kleczewo – 25.04.2019 r. (czwartek) godz. 1900

 20. Gilwa – 25.04.2019 r. (czwartek) godz. 1700

Pełna treść zarządzenia na: http://bip.prabuty.pl/art,3493,262019