W dniu 24 kwietnia, zgodnie z zarządzeniem nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, odbyły się wybory na sołtysów i do rad sołeckich w sołectwach: Kołodzieje, Pólko, Trumiejki, Pilichowo, Sypanica, Gdakowo, Julianowo, Stańkowo.

Informujemy, że w wyniku głosowań na Sołtysów i do Rad Sołeckich:

  1. W sołectwie Kołodzieje Sołtysem został Bogusław Pajewski, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Paweł Anders, Jacek Orzechowski, Adam Rakoczy, Karolina Rakoczy, Kamil Rożniak.
  2. W sołectwie Pólko Sołtysem została Barbara Filipkowska, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Tomasz Cichy, Renata Węgrecka, Milena Zielenkiewicz.
  3. W sołectwie Trumiejki Sołtysem został Rafał Kisielewski, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Krystyna Mateńka, Agnieszka Gajewska, Marek Cieślak, Robert Głowacki.
  4. W sołectwie Pilichowo Sołtysem została Anna Latopolska, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Stefan Tchórz, Tomasz Tchórz, Piotr Kuśmierski.
  5. W sołectwie Sypanica Sołtysem została Irena Stoltmann, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Marcin Pacocha, Marcin Barański, Przemysław Basaj.
  6. W sołectwie Gdakowo Sołtysem został Piotr Wieliczko, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Waldemar Kil, Mariusz Sochacki, Barbara Dumkiewicz.
  7. W sołectwie Julianowo Sołtysem została Halina Dziaren, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Jakub Chrząszcz, Grzegorz Nickiel, Dorota Prusinowska.
  8. W sołectwie Stańkowo Sołtysem został Adam Chrostek, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Małgorzata Lewandowska, Kamil Lewandowski, Bartosz Karczewski, Zuzanna Pytlarczyk, Arkadiusz Gudyń.

Serdecznie gratulujemy Sołtysom i Radom Sołeckim.