W dniu 23 kwietnia, zgodnie z zarządzeniem nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, odbyły się wybory na Sołtysów i do Rad Sołeckich w sołectwach: Jakubowo, Obrzynowo, Laskowice, Rodowo, Gonty, Górowychy, Szramowo, Antonin.

Informujemy, że w wyniku głosowań na Sołtysów i do Rad Sołeckich:

  1. W sołectwie Jakubowo Sołtysem został Witold Zielonka, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Wojciech Kępka, Maciej Glaza, Arkadiusz Jaroszewski, Elżbieta Woch.
  2. W sołectwie Obrzynowo Sołtysem został Waldemar Wajs, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Wojciech Misiewicz, Tomasz Chyliński, Paweł Piotrowski, Marek Wajs, Paweł Buszko.
  3. W sołectwie Laskowice Sołtysem został Jerzy Szczepański, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Paweł Rzemieniec, Jolanta Kaniecka, Joanna Gawłowicz.
  4. W sołectwie Rodowo Sołtysem została Zofia Branicka, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Elżbieta Goździejewska, Sylwia Lewandowska, Damian Olszewski.
  5. W sołectwie Gonty Sołtysem został Edward Stonio, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Marek Beksa, Mirosław Bakaj, Wiesław Fedus.
  6. W sołectwie Górowychy Sołtysem został Bogumił Czarnecki, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Józef Stępień, Jarosław Galiniewski, Wojciech Zakrzewski, Mirosław Grzelak.
  7. W sołectwie Szramowo Sołtysem została Mieczysława Krysiak, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Bartosz Wacławski, Monika Duch, Sabina Daroszewska, Marek Daroszewski.
  8. W sołectwie Antonin – Kamienna Sołtysem został Jan Kłosiński, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Paweł Lipiński, Karol Neumann, Lilia Sicińska, Roman Charko.

Serdecznie gratulujemy Sołtysom i Radom Sołeckim.