W dniu 25 kwietnia, zgodnie z zarządzeniem nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, odbyły się wybory na sołtysów i do rad sołeckich w sołectwach: Grodziec, Raniewo – Kleczewo, Gilwa, Stary Kamień

Informujemy, że w wyniku głosowań na Sołtysów i do Rad Sołeckich:

  1. W sołectwie Grodziec Sołtysem została Irena Olszańska, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Mateusz Czajka, Małgorzata Czajkowska, Sylwia Waszewicz.
  2. W sołectwie Raniewo – Kleczewo Sołtysem została Iwona Bąkowska, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Ewelina Jóźwik, Sławomir Lewandowski, Ewa Schramke.
  3. W sołectwie Gilwa Sołtysem została Jadwiga Mioducka, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Krzysztof Manelski, Mariola Pielak, Magdalena Cendrowska.
  4. W sołectwie Stary Kamień nie wyłoniono Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Kolejne wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej Stary Kamień odbędą się 15 maja o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty

Serdecznie gratulujemy wybranym Sołtysom i Radom Sołeckim.