W dniu 24 lipca br. burmistrz Marek Szulc wraz ze skarbnik Elżbietą Wykner podpisali umowę z firmą REMBUD Krzysztof Paziewski z Rakowca na budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach. Koszt inwestycji wynosi około 1,7 mln złotych i obejmować  będzie budowę budynku o powierzchni użytkowej ok. 400 m2 składającego się z części socjalno-sanitarnej oraz hali garażowej na 3 pojazdy. Dodatkowo wykonany zostanie nowy zjazd na ul. Polną i ogrodzenie. Planowany termin oddania do użytku nowej siedziby OSP Prabuty to luty przyszłego roku.