W ubiegłą sobotę, 20 lipca 2019 roku, odbył się V Rajd pamięci Kresowian. Przy słonecznej pogodzie na stadionie miejskim przy ul. Kuracyjnej w Prabutach zebrało się kilkuset zawodników i kibiców.

W rajdzie zostało sklasyfikowanych 182 zawodników. W tym roku  wprowadzono limit czasowy. Zawodnicy, którzy przyjechali po określonym czasie nie podlegali pomiarowi czasu.

W rajdzie uczestniczyło też wiele osób, którym regulamin pozwala na udział bez zapisów – tacy uczestnicy nie otrzymują pakietu startowego i nie podlegają pomiarowi czasu.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc w organizacji a sponsorom za okazaną hojność. Wyniki rywalizacji sportowej można znaleźć na stronie https://elektronicznezapisy.pl/event/3785/results.html