Szanowni Państwo

Dnia 7 listopada br. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 05 października 2021 r. (DZ.U.poz.1865) w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

W związku z powyższym dnia 05 listopada (piątek) br., wnioski  o wydanie dowodu osobistego na podstawie dotychczasowych przepisów oraz inne sprawy związane z dowodami osobistymi, załatwiane będą do godz. 11.00

Od dnia 07.11.2021 r. wydawane będą nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.

UWAGA! Jeśli Państwa dowód osobisty jest nadal ważny – nie trzeba go wymieniać.