Dokładnie 4 750 000 złotych dofinansowania otrzyma Miasto i Gmina Prabuty w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki pozyskanym środkom prabucki samorząd będzie mógł zrealizować ważną inwestycję uporządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze wraz z osiedlem przyszpitalnym w Prabutach. Inwestycja będzie polegać na rozdzieleniu kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz odtworzenie nawierzchni ulic i chodników.