Zakończyły się prace związane z wymianą nawierzchni chodników wraz z budową miejsc postojowych przy ulicy Jagiełły w Prabutach. Przedmiot zamówienia obejmował:

  • wymianę nawierzchni chodników wraz z dojściami do budynków mieszkalnych 22, 24 i 26 na kostkę betonową,
  • budowę miejsc postojowych pomiędzy budynkiem mieszkalnym 22 i 24 z kostki betonowej i płyt betonowych ażurowych,
  • budowę przykanalika kanalizacji deszczowej,
  • założenie trawników.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Drogowych i Transportowych Witold Braszkowski, ul. Cisowa 19, 82 – 550 Prabuty.

Zadanie było inwestycją wspólną realizowaną razem ze Spółdzielnią Mieszkaniowo Lokatorsko – Własnościową w Prabutach, która pokryła połowę kosztów zadania.