Rodzaj inwestycji: Przeznaczenie według MPZP – działalność produkcyjna, magazynowa oraz usługowa z wykluczeniem działalności szczególnie szkodliwej dla środowiska. Lokalizacja sprzyja dużo powierzchniowym obiektom typu zakłady przemysłowe, magazyny, centra logistyczne.
Położenie: Teren położony w przemysłowej północno-wschodniej części miasta, z dojazdem z drogi wojewódzkiej 520, w pobliżu magistrali kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia.
Powierzchnia: całkowita powierzchnia wynosi 16,19 (ha) bez możliwości powiększenia terenu.
Uzbrojenie: Działka nie jest uzbrojona jednak odległość do wszystkich mediów wynosi do 20m.
Szczegółowa lista danych o terenie Pobierz listę w formacie PDF