Rodzaj terenu: Planowane kameralne osiedle rodzinne z szerokim wyborem nieruchomości gruntowych spełniającch zróżnicowane potrzeby klientów.
Położenie: Osiedle zlokalizowane w południowo-wschodniej części miasta.
Powierzchnia: Całkowita powierzchnia wynosi ponad 20 ha.
Uzbrojenie: Działka nie jest uzbrojona jednak odległość do wszystkich mediów wynosi od 20m (woda) do 500m (kanalizacja).
Więcej: Mapa z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego