W dniu 16 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbyło się spotkanie z wicewojewodą pomorskim Mariuszem Łuczykiem. Na spotkaniu poruszono szereg zagadnień związanych z naszą gminą.

Pierwszym tematem spotkania była sprawa związana z regulacją stanów wody na rzece Liwie na dwóch odcinkach od jeziora Gaudy do jeziora Dzierzgoń oraz od jeziora Dzierzgoń do elektrowni wodnych w „Lesie Kwidzyńskim”. Ustalono, że Wody Polskie opracują dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na piętrzenie wody na jazie w Gontach. Procedura potrwa około 2 lat. Regulacja jazu jest istotna ze względu na znacznie Jeziora Dzierzgoń jako zbiornika retencyjnego wód opadowych. Jezioro Dzierzgoń jest głównym zbiornikiem wodnym zabezpieczającym dolny odcinek rzeki i Dolinę Dolnej Wisły przed potencjalną powodzią. Regulacja jazu umożliwi w dłuższym okresie na korzystanie z rzeki w celach turystycznych, ustabilizowany zostanie stan wody na jeziorze w tym na kąpielisku miejskim.

Drugim tematem była sprawa dofinansowania budowy ulicy Sportowej ze środków Ministerstwa Infrastruktury w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Wojewoda poinformował, że oczekuje na potwierdzenie przez Ministerstwo Infrastruktury przyznanych środków. Nastąpi to w najbliższym czasie co umożliwi uruchomienie procedury przetargowej, a następnie prac związanych z modernizacją ulicy.

Kolejnym tematem była poruszona sprawa suszy na terenie gminy. Burmistrz przedstawił wniosek do wojewody, który mógłby uprościć procedury związane z wypłacaniem odszkodowań dla rolników.

Zostały również poruszone aktualne problemy oświaty samorządowej.