W dniu 20.03.2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbyło się spotkanie robocze na temat omówienia kierunków integracji i rozwoju transportu kolejowego na odcinku Malbork – Prabuty – Iława. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów województwa, powiatów i gmin znajdujących się w obszarze rozpatrywanych struktur komunikacji kolejowej.

Celem spotkania była analiza istniejących połączeń komunikacji kolejowej i próba określenia jej poprawy.

Rezultatem spotkania będzie opracowanie analizy potrzeb komunikacyjnych na terenie powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego i iławskiego ze szczególnym uwzględnieniem linii kolejowej E-65 na odcinku Malbork – Iława i stacji pośrednich.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć stworzenia przez zespół roboczy propozycji polepszenia dostępności mieszkańców wspomnianych powiatów do połączeń kolejowych.

W zgodnej opinii zebranych, dotychczasowe działania PKP Intercity są zadowalające. Oczekiwana jest lepsza koordynacja działań w sferze przewozów regionalnych i skoordynowanie systemu połączeń PKP z zapowiadanym Rządowym Przedsięwzięciem „Połączenia Lokalne”, czyli odbudowy lokalnej sieci komunikacji autobusowej.