Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego 2019 roku Radni Rady Miejskiej w Prabutach uchwalili uchwałę nr VI/41/2019 o uchyleniu uchwały nr XVII/122/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Prabuty konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

Powodem uchylenia uchwały, co wiąże się z zawieszeniem Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego, jest wyłączenie z użytkowania części boiska szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej.

Utrudni to korzystanie z obiektu, przez mieszkańców w celach rekreacyjnych oraz prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych położonych przy ul. Grunwaldzkiej w Prabutach.

Zaproponowano w 2020 i 2021 roku przeznaczenie środków, które dotychczas były wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego, na remont boisk przy ul. Grunwaldzkiej. Kwota ta może stanowić wkład własny przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel. W wyniku inwestycji dojdzie do znacznej poprawy bazy rekreacyjno – sportowej, z której korzystać będą uczniowie prabuckich szkół, a także mieszkańcy Prabut. Ponadto remont boisk wraz z budową nowej remizy strażackiej znacznie poprawi estetykę i wygląd tej części miasta.