W dniu 27 czerwca odbyło się spotkanie promujące książkę „Powiśle. Prabuty 1945 – 1956” w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu.

W książce znalazły się archiwalne informacje związane z organizacją powojennego życia na Powiślu. Publikacja powstała m.in. w oparciu o materiały, w tym zdjęcia, nadsyłane przez mieszkańców, a jej publikacja była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Publikacja ta stara się wyeksponować proces odbudowy miejscowości, uruchamianiu obiektów publicznych i urządzeń infrastruktury miejskiej. Zaprezentowano w niej również proces tworzenia się nowej społeczności Powiśla, świadomej swego pochodzenia, jak też dorobku minionych pokoleń mieszkańców tego terenu. Książka podkreśla również fakt, iż społeczność powojennego Powiśla składała się z osób przesiedlonych oraz pochodzenia miejscowego.

Książka po raz kolejny pokazuje, że historia naszej małej ojczyzny jest dobrem deficytowym i jako samorząd mamy wręcz obowiązek odpowiedniego jej dokumentowania.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.