thumbnail of aktywne sołectwo

 

 

W Stańkowie przy boisku wiejskim w ramach dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”, realizowanych na terenach wiejskich na zadanie „Budowa miejsca integracji i rekreacji w miejscowości Stańkowo” zostały zainstalowane plenerowe urządzenia fitness (wyciąg + krzesło, rower + wioślarz) oraz ławka i kosz na śmieci. Dodatkowo w ramach projektu zostanie urządzona zieleń. Wartość dofinansowania projektu z Województwa Pomorskiego wynosi 9 900,00.