Dziś Polskie Koleje Państwowe S.A. przekazały plac budowy, firmie A-PROJEKT Sp. z o.o. z Warszawy, na realizację inwestycji „Przebudowa dworca kolejowego Prabuty”. Przewidziany koszt remontu zabytkowego dworca wynosi ponad 13 mln zł. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na I kwartał 2021 roku. W najbliższym czasie zostanie utworzony tymczasowy dworzec, który będzie obsługiwał podróżnych w czasie remontu. W związku z pracami budowlanymi budynku dworca oraz w jego obrębie, ruch mieszkańców i podróżnych będzie utrudniony.