Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przypomina o konieczności zgłaszania imprez rekreacyjnych, kulturalnych innych niż imprezy masowe, które mają odbywać się na terenie Miasta i Gminy Prabuty co najmniej 2 tygodnie przed terminem imprezy.

Zgłoszenie imprezy należy składać do UMiG oraz dostarczyć kopię zgłoszenia do Komisariatu Policji w Prabutach.

Wzór wniosku w formie edytowalnej i PDF znajdują się poniżej.

Wniosek impreza inna niż masowa

Wniosek impreza rekreacyjna inna niż masowa