Fundacja ZWIERZ wraz z Miastem i Gminą Prabuty podjęły się wspólnie realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! mającego na celu zmniejszenie liczby zwierząt niechcianych przez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji/ kastracji u kotów wolno żyjących przez ich opiekunów społecznych. Każdy mieszkaniec Gminy może złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty wniosek o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji kota wolno żyjącego, którego koszt poniosą wspólnie Fundacja ZWIERZ oraz  Miasto i Gmina Prabuty. Zwierzę zostanie również trwale oznakowane poprzez nacięcie ucha. Wysokość środków finansowych jest ograniczona. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu może być choroba zwierzęcia lub wiek.

DLACZEGO WARTO?

•    Zapewnisz zdrowie i dobre życie zwierzęciu oraz obniżysz koszty przyszłego leczenia.

•     Zapobiegniesz zwiększaniu się liczby zwierząt bezdomnych w gminie oraz zmniejszysz koszty opieki nad nimi.

Szczegółowe informacje dotyczące akcji udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty , w godzinach pracy urzędu – pokój nr 5, pod nr tel. (55)  246 07 36.

Zabiegi wykonuje:

– Gabinet Weterynaryjny „Mała Koala”, ul. Kwidzyńska 10, 82-550 Prabuty

– Przychodnia Weterynaryjna w Suszu, ul. Słowiańska 3, 14-240 Susz

Czas realizacji projektu: 17 kwietnia – 30 listopada 2023 r.

Wniosek sterylizacja-kastracja