Poniżej prezentujemy fotografie z realizowanej od marca br. inwestycji przebudowy drogi gminnej Laskowice – Trzciano.

Zakres robót budowlanych obejmuje wymianę nawierzchni drogi gruntowej na nawierzchnię asfaltową, wzmocnienie poboczy, oczyszczenie rowów odwadniających, wykonanie oznakowania pionowego i założenia terenów zielonych. Długość odcinka objętego inwestycją wynosi ok. 1,3 km. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na czerwiec 20201 roku. Koszt inwestycji wynosi ok. 780 tys. zł. z czego 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji zostanie pokryte ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Część drogi Laskowice – Trzciano o długości ok. 1,8 km należąca do gminy Ryjewo również otrzymała dofinansowanie w ramach FDS. Modernizacja tego odcinka drogi rozpocznie się pod koniec kwietnia br.