W piątkowe popołudnie mieszkańcy Prabut mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniu artystycznym, które zafundowało nam Stowarzyszenie Społeczno  – Kulturalne Prabuty – Riesenburg przy wsparciu technicznym Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. Na prabuckim rynku odbyło się spotkanie promujące książkę „Powiśle. Prabuty – Riesenburg” połączone z wystawą prac lokalnych artystów. Swoje prace zaprezentowali: Marzenna Ewa Groszewska, Andrzej Hnatyszyn, Agnieszka Korol, grupa artystyczna PCKiS pod opieką Agnieszki Baranowskiej, Paweł Pudlak, Helena Szewczyk, oprawę muzyczną zapewnił Wojciech Olszewski.

Głównym punktem spotkania było zaprezentowanie najnowszej książki ukazującej historię naszego miasta, według przetłumaczonej monografii Karla Josefa Kaufmana z 1928 roku. Członkowie Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Prabuty – Riesenburg podczas spotkania opowiadali o historii powstania książki, Bernard Reks opowiedział o wieloletniej pracy i wysiłku włożonym w tłumaczenie tekstu monografii.

Książka powstała dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Prabuty – Reisenburg, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  PROW 2014-2020.