W końcu 2020 r. zakończył się projekt filmowy pod tytułem: „Powiślanie – dawniej i dziś”, który realizowany był na terenie pięciu gmin Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania obejmującym: Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Gardeję i Kwidzyn. Zamierzeniem pomysłodawcy tego projektu, Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków, było stworzenie filmowego archiwum relacji o tworzeniu się po drugiej wojnie światowej na terenach Powiśla nowej, wielokulturowej społeczności.

Efektem projektu są filmowe wywiady, które znajdują się w posiadaniu gmin i mogą być udostępnione zainteresowanym.

Bohaterowie wywiadów opowiedzieli dzieje swoje oraz swoich rodzin, które przybyły tutaj z kresów – głównie Wołynia, centralnej i wschodniej Polski, były przesiedlone w ramach Akcji Wisła, ale również mieszkały na tych terenach przed wojną. Jest to opowieść o czasach młodości, o świecie Powiśla widzianym oczami dziecka.

Na podstawie wywiadów powstał również, zrealizowany przez firmę LALA FILM z Warszawy, reportaż filmowy pod tytułem „Z odzysku”, który można obejrzeć na platformie VIMEO (https://vimeo.com/477228888/e9d3234a75) oraz Youtube (https://youtu.be/7bUgEmLQTIY).

Na podstawie wywiadów powstał również pełnometrażowy film dokumentalny pod tytułem „Z odzysku”, który można obejrzeć na platformie VIMEO (https://vimeo.com/477228888/e9d3234a75).


Informacji o projekcie udzielają przedstawiciele Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków Pan Andrzej Mosiejczyk (e-mail: mosie@poczta.onet.pl) oraz Pan Jędrzej Krasiński (e-mail: jedrzejkrasinski@gmail.com).