Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

Treść konkursu wraz z załącznika dostępny jest na stronie http://bip.prabuty.pl/art,4371,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2021-roku-zadan-publicznych-miasta-i-gminy-prabuty-wraz-z-udzieleniem-dotacji-z-budzetu-miasta-i-gminy-prabuty