Uczniowie Zespołu Szkół w Prabutach zakończyli praktyki zagraniczne w Maladze w Hiszpanii. Praktyki odbyły się w dwóch 15 osobowych grupach. Uczniowie odbywali praktyki w lokalnych firmach oraz zakładach w zakresie automatyki maszyn oraz handlu. Praktyki odbyły się w ramach programu ERASMUS+ i były finansowane z funduszy UE.
Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę teoretyczna oraz praktyczną w zawodach, zwiększyli swoje umiejętności językowe – języki angielski oraz hiszpański, nawiązali kontakty zagraniczne, poznali lokalną kulturę, zwyczaje oraz odbyli szereg niezapomnianych wycieczek. Partnerem naszej szkoły byłą firma EUROMIND, która zadbała o komfortowy nocleg, wyżywienie, transport, organizację lokalnych wycieczek oraz przelot.

Wrażenia uczestników:

Eryk, technik automatyk – podobała mi się lokalna architektura, wycieczki krajoznawcze. Pogłębiłem swoją wiedzą praktyczną w zakresie obsługi maszyn oraz programów informatycznych. Podniosłem swoje umiejętności językowe. Nawiązałem kilka kontaktów, które mogą mi się przydać po zakończeniu edukacji.

Mikołaj, technik automatyk – praktyki w Hiszpanii, były dla mnie niezwykle ciekawym doświadczeniem, nie tylko ze względu na zdobyte umiejętności zawodowe, ale również możliwość poznania Hiszpańskiej kultury i tradycji. Bardzo ubogacające była dla mnie poznawanie Hiszpańskiej architektury sakralnej i zapoznanie się z twórczością Pabla Picasso.