Pod koniec maja ruszają prace archeologiczne w rejonie ulicy Prusa i Jagotty. Prace mają charakter przedinwestycyjny – wyprzedzający zagospodarowanie terenu i są kontynuacją prac prowadzonych w 2018 roku.

Badania w całości finansowane są przez Miasto i Gminę Prabuty i prowadzone będą pod nadzorem dr Grażyny Nawrolskiej. O postępach prac będziemy informować na bieżąco.