W dniu 24 kwietnia 2024 roku po raz ostatni Radni Rady Miejskiej w Prabutach w kadencji 2018 – 2023 uczestniczyli w 79 sesji Rady Miejskiej w Prabutach.

W ciągu pięcioipółletniej kadencji odbyło się 79 sesji Rady Miejskiej, uchwalono 530 uchwał. W radzie zasiadało 15 radnych 6 kobiet i 9 mężczyzn. W ciągu kadencji przewodniczyło obradom dwóch Przewodniczących Rady Miejskiej – Pan Włodzimierz Wiśniewski do grudnia 2022 oraz Pan Marcin Domagalski do końca kadencji.

Dziękujemy za trudną pracę na rzecz lokalnej społeczności.