W dniu 25 maja br. podczas sesji Rady Miejskiej w Prabutach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń mieszkańcom Prabut, których Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju w Warszawie wyróżniła medalami za szczególne zasługi dla LOK.

Pośród nagrodzonych znaleźli się:

Pan Antoni Dębiński – Złoty Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
Pan Marek Szulc – Srebrny Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
Pani Joanna Bolewska oraz  Panowie Przemysław Bolewski i Jarosław Janiewicz – Brązowe Medale za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

Odznaczonym serdecznie gratulujemy.