Odpowiedź Rady Miejskiej w Prabutach na list otwarty z dnia 7 marca 2021 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach i wszystkich Radnych.

Rada Miejska w Prabutach w sposób zdecydowany odcina się od słów wypowiedzianych przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Pana Marka Szulca na portalu społecznościowym facebook – AGROunia i innych wcześniejszych kontrowersyjnych opinii.

Wypowiedzi i postawa Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w naszej ocenie są wysoce naganne. Rada Miejska w Prabutach w sposób wyraźny sprzeciwia się formie wypowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

Zdecydowanie nie chcemy polaryzacji społeczności lokalnej, która w znaczący sposób jest już podzielona. Wyrażamy wolę i deklarujemy, że zrobimy wszystko, aby mieszkańcy naszej społeczności lokalnej byli jednością, bez względu na poglądy polityczne, wykonywany zawód, miejsce zamieszkania, wyznanie, płeć czy przekonania.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Prabuty zasługują na szacunek i właściwe traktowanie. Chcemy zapewnić, że rozumiemy Państwa wzburzenie, gdyż również jesteśmy rozczarowani postawą Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

Nadmieniamy, iż nie godzi się, by osoba sprawująca funkcję Burmistrza w tak uwłaczający sposób wypowiadała się o rolnikach i każdej innej osobie.

W myśl art. 30 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku przypominamy Panu Burmistrzowi zasadę przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, która jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Reasumując, proponujemy i sugerujemy Panu dokonać zadośćuczynienia środowiskom wiejskim, w formie przekazania środków finansowych z własnego wynagrodzenia sołectwom lub Kołom Gospodyń Wiejskich, po uprzedniej akceptacji kwoty przez Radę Miejską w Prabutach.

Dokument w formacie PDF