Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Spisem są objęci:

  • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy jak i cudzoziemcy,
  • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Formularz spisowy wypełnisz na stronie GUS spis.gov.pl. Jeśli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie odwiedź Urząd Miasta i Gminy w Prabutach. Na czas trwania spisu urząd przygotował specjalne miejsce, gdzie wykonasz samospis. Możesz też spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Twoje dane są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie.