W marcu, na terenie Miasta Prabuty, dokonano nasadzeń blisko 50 drzew. Rodzime gatunki drzew takich jak: klon jawor, grab pospolity, dąb szypułkowy, buk pospolity, lipa drobnolistna oraz klon kulisty zostały posadzone w pasach dróg gminnych przy ulicach: Jagotty, Wojska Polskiego, Obrońców Westerplatte, Chodkiewicza oraz na rondzie gen. Andersa.

Wykonane nasadzenia są pierwszym etapem uzupełnienia istniejących alei drzew oraz tworzenia nowych terenów zieleni w naszym mieście.