Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020

Termin składania wniosków: 31.01.2022 – 14.02.2022

Ogłoszenie nr 34/2022 ZAKRES TEMATYCZNY: Rozwój kompetencji mieszkańców PLGD w zakresie wspierania wyborów zawodowych dzieci i młodzieży powiązanych z kontekstem lokalnym

Ogłoszenie nr 35/2022 ZAKRES TEMATYCZNY: Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze PLGD

Ogłoszenie nr 36/2022 ZAKRES TEMATYCZNY: Tworzenie nowych przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD

Ogłoszenie nr 5/2022/G ZAKRES TEMATYCZNY: Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami z terenu PLGD na rzecz rozwoju turystyki

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania, Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6, 82-500 Kwidzyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Szczegóły oraz treść ogłoszeń dostępna jest na stronie www.powislanskalgd.pl w zakładce NABORY WNIOSKÓW

Linki do naborów:

Ogłoszenie nr 34/2022 – http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=84

Ogłoszenie nr 35/2022 – http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=95

Ogłoszenie nr 36/2022 – http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=96

Ogłoszenie nr 5/2022/G – http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=90