Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw płac w Zespole do spraw Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, złożone osobiście, przesłane drogą elektroniczną lub doręczone listownie w terminie do dnia 13 listopada 2023 roku do godziny 15.30. Więcej informacji na stronie https://bip.prabuty.pl/art,5699,nabor-kandydatow-do-pracy-w-urzedzie-miasta-i-gminy-w-prabutach-na-wolne-stanowisko-pracy-do-spraw-plac-w-zespole-do-spraw-obslugi-ekonomiczno-administracyjnej-oswiaty