Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw ewidencji podatku VAT.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, złożone osobiście, przesłane drogą elektroniczną lub doręczone listownie w terminie do dnia 12 lipca 2024 roku do godziny 14:00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=6127