Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty odwołuje nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej w Zespole do spraw Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie Nr 171/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie odwołania naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na wolne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej w Zespole do spraw Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.