Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty odwołuje nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych w Zespole do spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Wojskowych.

Podstawa: zarządzenie nr 36/2024 z dnia 12 marca 2024 roku