Muzyczne zaduszki – ku pamięci artystom, którzy odeszli…

19 listopada 2023 r, godz. 19:00 w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu.

Źródło: https://www.pckis.pl/muzyczne-zaduszki-w-pckis/