W 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) ogłosił skierowany do gmin konkurs pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. W ramach w/w konkursu Miasto i Gmina Prabuty złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Prabuty- edycja 2018”. Na podstawie podpisanej pomiędzy gminą, a WFOŚiGW w Gdańsku umowy dotacji WFOŚ/D/II-15.E/176/2018 z dnia 09.10.2018r. dofinansowana została modernizacja systemów grzewczych w 12 lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Miasta Prabuty.

Więcej na stronie http://bip.prabuty.pl/p,142,modernizacja-zrodel-ciepla-w-budynkach-wielorodzinnych