Dnia 23 marca 2016 roku wielu mieszkańców naszego miasta przybyło do prabuckiej Konkatedry, by razem przeżywać tajemnice Męki i Śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, pogłębiając swą wiarę i jeszcze pełniej przeżyć Triduum Paschalne oraz przygotować się do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Nasze przedstawienie pasyjne wystawiane jest już trzeci raz, a w tym roku powstało z inicjatywy prabuckiej Akcji Katolickiej.

Przygotowali je amatorzy, którzy wcielili się w różne role świadków Jezusa, samego Jezusa oraz anty świadków, którzy nie chcą w Niego uwierzyć. To faryzeusze i saduceusze, którzy wraz z Piłatem skazali na śmierć Niewinnego. Spotykamy też zdrajcę Judasza, postać tragiczną i tajemniczą. Ale są też świadkowie pewni siebie, którzy w momencie próby uciekają, a nawet jak Piotr, wypierają się swego Mistrza. Każdy aktor włożył wiele serca, aby jego rola jak najbardziej oddawała prawdziwy obraz przedstawianej tajemnicy.

Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie, za ciepłe słowa i obecność. Szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyłączyli się do pomocy i sprawili, że III Misterium Męki Pańskiej mogło się odbyć. Dziękujemy pracownikom PCKiS za przygotowanie efektów specjalnych, nagłośnienia i oświetlenia. Dziękujemy w-ce burmistrzowi p. Wojciechowi Dołęgowskiemu i firmie Caro za przygotowanie placu przy katedrze. Strażakom dbającym o bezpieczeństwo, p. Włodzimierzowi Wiśniewskiemu za scenografie, p. Andrzejowi Mosiejczykowi z zespołem za oprawę muzyczną oraz pani Agnieszce Suwińskiej, która czuwała nad całością artystyczną. Wszystkim ofiarodawcom i osobom zaangażowanym.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za obecność podczas tegorocznego Misterium Męki Pańskiej – ogromne Bóg zapłać!

Waldemar Sulikowski
Andrzej Słowiński