Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową.

 1. Celem konkursu jest:
  • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
  • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
  • stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami Miasta i Gminy Prabuty
 2. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
  • nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
  • powinny być niepowtarzalne i oryginalne
  • prace mogą nawiązywać do miejscowych, regionalnych tradycji ludowych
  • format prac:  A-5 (210mm x 148mm)
  • technika: grafika, malarstwo, rysunek, quilling
 3. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat, mieszkańcy miasta i gminy Prabuty, podzieleni na kategorie wiekowe:
  • 5 – 6 lat (przedszkolaki)
  • 7 – 9 lat (kl. I-III SP)
  • 10 – 14 lat (kl. IV-VIII)
  • 15 – 18 lat (uczniowie szkół średnich)
  • osoba  biorąca udział w konkursie, może wykonać tylko i wyłącznie 1 pracę.
 4. Każda praca musi posiadać dołączoną kartę informacyjną, która jest dostępna w załączniku.
 5. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć (fizycznie muszą znaleźć się w placówce PCKiS) do 8 grudnia 2023 r. lub przesłać na adres: Prabuckie Centrum Kultury i Sportu, ul. Łąkowa22, 82-550 Prabuty
 6. Informacje o wynikach konkursu ukażą się do 12 grudnia na stronie internetowej a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 grudnia 2023 r. podczas  ŚWIĄTECZNEGO KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO w Sali widowiskowej PCKiS o ok. 17.00
 7. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 8. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystywanie wizerunku znajdują się w załączniku.

Załączniki:

Źródło: https://www.pckis.pl/konkurs-plastyczny-najpiekniejsza-kartka-bozonarodzeniowa/