Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego informuje, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa, w którym został wydłużony do 17 listopada 2023 r. termin składania przez producentów rolnych wniosków o szacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.