Zmiany zmierzające do poprawy jakości powietrza na terenie województwa pomorskiego