Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 oraz uchwałą Nr XXX/179/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 lutego 2017 r. podaje się do publicznej wiadomości projekt dostosowania sieci  szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty do nowego ustroju szkolnego, który będzie obowiązywał od 1 września 2017 r.

Projekt dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.